องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในชุมชน ด้วยรถ X-ray mobile ช่วงเช้าหมู่ที่ 1 2 6 8 9 ณ วัดโพธิ์สง่า บ้านห้วยยาง ช่วงบ่ายหมู่ที่ 3 4 5 7 10 ณ วัดบ้านทุ่งโป่ง บ้านทุ่งโป่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้มาให้บริการและเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

สอบถาม